Gold Way Travel

APHRODİSİAS ANTİK KENTİ

Aphrodisias antik kenti
Go tothe HTML Links in our website.

Ayhan Sicimlio?lu’nun ak?c? anlat?m?yla Aphrodisias antik kenti tan?t?m videosu

                                   

 

Fatih Portakal’?n Aphrodisias antik kenti gezisi s?ras?nda izlenimlerini aktard??? videosu

                                  

Aphrodisias antik kenti hakk?nda k?sa, fakat önemli bilgiler

  • Aphrodisias antik kenti giri? ücreti 2016 y?l? için 15 lirad?r.
  • Aphrodisias antik kenti Ayd?n’?n Karacasu ilçesindedir.
  • Denizli’ye 80 , Antalya’ya 250 , ?zmir’e 222 , Ayd?n’a ise 92 km uzakl?ktad?r.
  • M.S 2. yüzy?lda Aphrodisias antik kentinin nüfusu 30.000 ki?idir.
  • Aphrodisias’?n tarihinde 600 y?l boyunca faaliyet gösteren heykelt?ra?l?k okulu çok önemlidir.
  • Müzesindeki heykeller göz kama?t?rmaktad?r.
  • 7. yüzy?ldaki depremlerden sonra kent bir daha kendini toparlayamam??t?r.
  • Aphrodisias tan?nmas?nda ünlü foto?rafç? Ara Güler’in ve Arkeolog Kenan Erim’in büyük katk?lar? olmu?tur.

Aphrodisias’ta gezilip görülmesi gereken yerler      

30.000 ki?ilik, oldukça iyi korunmu? stadyumu  

aphrodisias antik kenti

?çerisinde muhte?em heykellerin sergilendi?i müzesi

aphrodisias antik kenti

Gösteri?li Tetrapylon ( 4 kap?lar) giri?i

aphrodisias antik kenti

Sebasteion binas?ndaki kabartmalar

aphrodisias antik kenti

10.000 ki?ilik muhte?em tiyatrosu

aphrodisias antik kenti

 
BLOG KATEGORİLERİ
DİĞER TURLAR
BİZİ TAKİP EDİN
GÜVENLİ ONLİNE ALIŞVERİŞ
odeme
odeme